شرکت گام آفرینان مهاد آریا (سهامی خاص)

خار ناخنی یا خار فنری یک نوع فنر است که دارای سر و حلقه‌هایی است که به شکل خارها هستند. این نوع فنرها برای……

واشر خورشیدی یک نوع واشر است که شکل آن به شکل یک حلقه است و دارای نوارهای متقاطع است که به ……

ین نوع خار دارای چهار سطح متقاطع است که با شکل مستطیلی یا مربعی است و در شافت‌ها، چرخ‌ها و دنده‌ها برای……

خار چشمی یا نام های دیگر آن که میتوان به خار شفت یا خار فنری اشاره کرد یکی از پر مصرف ترین وکار آمد ترین نوع خار در……

خارچاکدار یا پین چاکدار که در گامابولت ; خارلوله ای ” خارتوخالی ” خارصنعتی نیز نام برده میشود.درون این نوع از خار توخالیست وجنس آن از آلیاژ….