شرکت گام آفرینان مهاد آریا (سهامی خاص)

واشر تخت یک قطعه مکانیکی است که شکل آن به شکل یک حلقه است و دارای سطح صاف و تخت است. وظیفه واشر تخت ایجاد یک……

واشر فنری یک نوع واشر است که دارای یک ساختار فنری است. این نوع واشر برای تخمین نیروهای فشاری و جلوگیری از…..

واشر موجی یک نوع واشر است که دارای یک ساختار موجی یا دندانه‌دار است. این نوع واشر برای توزیع نیروی فشار و جلوگیری……

واشر فنری موجی یکی از واشر هایی است که میتوان از آن در اتصالات به عنوان یک قطعه که میتوانداز لغزش یا سست شدن و……

واشرخورشیدی (SERRATED WASHER) که به واشر ستاره ای هم معروف است و یکی از واشر هایی است که باعث……

واشر اچ وی یک نوع واشر است که برای استفاده در اتصالات صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع……

واشر ریلی یک نوع واشر است که برای استفاده در اتصالات ریلی و سیستم‌های ریلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واشرها برای……

واشر محدب یک نوع واشر است که شکل آن به صورت محدب یا خمیده است. این نوع واشر برای توزیع نیروی فشار و جلوگیری از……